A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Đào Thị Thùy An
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Cán bộ công chức,Quản lý nhà nước
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 210
Lượt truy cập: 20,887,025
Số lượt tải: 2,041,656
})