A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái

Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái

Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái
 • Tác giả :
 • Hoàng Quốc Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Kinh tế nông nghiệp,Sản xuất hàng hóa,Yên Bái
 • Số trang :
 • 118 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 160
Lượt truy cập: 20,887,025
Số lượt tải: 2,041,656
})