A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Variable-structure systems and sliding-mode control

Variable-structure systems and sliding-mode control

Variable-structure systems and sliding-mode control

 • Nhan đề :
 • Variable-structure systems and sliding-mode control
 • Tác giả :
 • Martin Steinberger;Martin Horn;Leonid Fridman
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 463 tr.
Tải file tóm tắt Variable-structure systems and sliding-mode control

File Tóm tắt

Online: 310
Lượt truy cập: 21,101,521
Số lượt tải: 2,043,193
})