A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy GDCD lớp 9 ở các trường THCS huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy GDCD lớp 9 ở các trường THCS huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy GDCD lớp 9 ở các trường THCS huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

 • Nhan đề :
 • Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy GDCD lớp 9 ở các trường THCS huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư Phạm
 • Từ khóa :
 • Hoạng động giảng dạy,Hòa Bình
 • Số trang :
 • 138 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy GDCD lớp 9 ở các trường THCS huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

File Tóm tắt

Online: 336
Lượt truy cập: 21,101,521
Số lượt tải: 2,043,193
})