A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thống kê toán học

Thống kê toán học

Thống kê toán học

 • Nhan đề :
 • Thống kê toán học
 • Tác giả :
 • Đào Hữu Hồ;Nguyễn Văn Hữu;Hoàng` Hữu Như
 • Năm xuất bản :
 • 2004
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ khóa :
 • Thống kê toán học
 • Số trang :
 • 404 tr.
Tải file tóm tắt Thống kê toán học

File Tóm tắt

Online: 668
Lượt truy cập: 21,101,521
Số lượt tải: 2,043,193
})