A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Đào Văn Hường
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Vốn đầu tư,Xây dựng cơ bản,Lào Cai
 • Số trang :
 • 107 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 205
Lượt truy cập: 19,743,508
Số lượt tải: 2,032,695
})