A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Khẩn
 • Năm xuất bản :
 • 2023
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý giáo dục,Trung học cơ sở,Thuận Thành,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 107 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

File Tóm tắt

Online: 435
Lượt truy cập: 21,101,521
Số lượt tải: 2,043,193
})