A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở các trường tiểu học vùng khó khăn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở các trường tiểu học vùng khó khăn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở các trường tiểu học vùng khó khăn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở các trường tiểu học vùng khó khăn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018
 • Tác giả :
 • Đinh Văn Dưỡng
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục tiểu học,Giáo viên,Bồi dưỡng năng lực,Vùng khó khăn
 • Số trang :
 • 137 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở các trường tiểu học vùng khó khăn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

File Tóm tắt

Online: 189
Lượt truy cập: 21,593,086
Số lượt tải: 2,045,332
})