A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai

Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai

Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Minh Thuận
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý kinh tế,Nguồn nhân lực,Lào Cai
 • Số trang :
 • 93 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 571
Lượt truy cập: 21,101,521
Số lượt tải: 2,043,193
})