A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thực nghiệm cho mạng cảm biến không dây

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thực nghiệm cho mạng cảm biến không dây

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thực nghiệm cho mạng cảm biến không dây

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống thực nghiệm cho mạng cảm biến không dây
 • Tác giả :
 • Ngô Văn Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • xây dựng,mạng cảm biến,không dây,viễn thông
 • Số trang :
 • 63 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng hệ thống thực nghiệm cho mạng cảm biến không dây

File Tóm tắt

Online: 663
Lượt truy cập: 21,101,521
Số lượt tải: 2,043,193
})