A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng-Lào Cai-Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)

Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng-Lào Cai-Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)

Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng-Lào Cai-Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng-Lào Cai-Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Lịch;Dương Văn Long;Hồ Trung Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2004
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc,ACFTA,Hành lang kinh tế,Hải Phòng,Lào Cai,Côn Minh
 • Số trang :
 • 140 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng-Lào Cai-Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)

File Tóm tắt

Online: 94
Lượt truy cập: 21,070,488
Số lượt tải: 2,042,964
})