A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)

Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)

Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)
 • Tác giả :
 • Douangboudy Noysinakhone
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phương pháp học máy,Giám sát,Ứng dụng,Chẩn đoán bệnh ung thư vú
 • Số trang :
 • 78 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)

File Tóm tắt

Online: 118
Lượt truy cập: 15,944,073
Số lượt tải: 1,964,994
})