A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Cao Bằng và đề xuất biện pháp phòng chống

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Cao Bằng và đề xuất biện pháp phòng chống

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Cao Bằng và đề xuất biện pháp phòng chống

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Cao Bằng và đề xuất biện pháp phòng chống
 • Tác giả :
 • Đinh Đức Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Dịch tả lợn Châu Phi,Biện pháp phòng chống
 • Số trang :
 • 109 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Cao Bằng và đề xuất biện pháp phòng chống

File Tóm tắt

Online: 101
Lượt truy cập: 21,088,965
Số lượt tải: 2,043,173
})