A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến cốm hòa tan thảo dược hoa hòe có tác dùng ổn định huyết áp

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến cốm hòa tan thảo dược hoa hòe có tác dùng ổn định huyết áp

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến cốm hòa tan thảo dược hoa hòe có tác dùng ổn định huyết áp

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến cốm hòa tan thảo dược hoa hòe có tác dùng ổn định huyết áp
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hoa hòe,Nụ hoa hòe,Quy trình chế biến,Ổn định huyết áp
 • Số trang :
 • 9 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến cốm hòa tan thảo dược hoa hòe có tác dùng ổn định huyết áp

File Tóm tắt

Online: 100
Lượt truy cập: 21,070,488
Số lượt tải: 2,042,964
})