A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt khu vực Tây Hạ Long - Quảng Yên - Uông Bí

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt khu vực Tây Hạ Long - Quảng Yên - Uông Bí

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt khu vực Tây Hạ Long - Quảng Yên - Uông Bí

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt khu vực Tây Hạ Long - Quảng Yên - Uông Bí
 • Tác giả :
 • Đào Thị Hậu
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Tài nguyên nước mặt,Tây Hạ Long
 • Số trang :
 • 101 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt khu vực Tây Hạ Long - Quảng Yên - Uông Bí

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 19,734,809
Số lượt tải: 2,032,671
})