A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn Streptococcus Suis phân lập được gây viêm phổi ở lợn tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn Streptococcus Suis phân lập được gây viêm phổi ở lợn tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn Streptococcus Suis phân lập được gây viêm phổi ở lợn tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn Streptococcus Suis phân lập được gây viêm phổi ở lợn tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Tính
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lợn,Bệnh viêm phổi,Vi khuẩn Streptococcus Suis,Đặc điểm sinh học,Tân Yên,Bắc Giang
 • Số trang :
 • 9 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn Streptococcus Suis phân lập được gây viêm phổi ở lợn tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

File Tóm tắt

Online: 92
Lượt truy cập: 21,070,488
Số lượt tải: 2,042,964
})