A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số bất đẳng thức mới dạng Hermite-Hadamard cho hàm ga - lồi

Một số bất đẳng thức mới dạng Hermite-Hadamard cho hàm ga - lồi

Một số bất đẳng thức mới dạng Hermite-Hadamard cho hàm ga - lồi

 • Nhan đề :
 • Một số bất đẳng thức mới dạng Hermite-Hadamard cho hàm ga - lồi
 • Tác giả :
 • Nguyễn Bích Huệ
 • Năm xuất bản :
 • 2022
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Toán sơ cấp,Bất đẳng thức
 • Số trang :
 • 32 tr.
Tải file tóm tắt Một số bất đẳng thức mới dạng Hermite-Hadamard cho hàm ga - lồi

File Tóm tắt

Online: 279
Lượt truy cập: 21,101,521
Số lượt tải: 2,043,190
})