A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá mối tương quan giữa phôi phân chia bất thường theo dõi trên hệ thống quan sát phôi liên tục Time-Lapse và kết quả phân tích di truyền PGT-A tại Bệnh viện nhi Quảng Ninh

Đánh giá mối tương quan giữa phôi phân chia bất thường theo dõi trên hệ thống quan sát phôi liên tục Time-Lapse và kết quả phân tích di truyền PGT-A tại Bệnh viện nhi Quảng Ninh

Đánh giá mối tương quan giữa phôi phân chia bất thường theo dõi trên hệ thống quan sát phôi liên tục Time-Lapse và kết quả phân tích di truyền PGT-A tại Bệnh viện nhi Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Đánh giá mối tương quan giữa phôi phân chia bất thường theo dõi trên hệ thống quan sát phôi liên tục Time-Lapse và kết quả phân tích di truyền PGT-A tại Bệnh viện nhi Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Đỗ Tuấn Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phôi,Phân chia bất thường,Hệ thống quan sát phôi liên tục Time-Lapse,Kết quả phân tích di truyền PGT-A,Bệnh viện sản nhi,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 74 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá mối tương quan giữa phôi phân chia bất thường theo dõi trên hệ thống quan sát phôi liên tục Time-Lapse và kết quả phân tích di truyền PGT-A tại Bệnh viện nhi Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 545
Lượt truy cập: 15,936,912
Số lượt tải: 1,964,971
})