A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giun đất châu phi (Eudrilus eugeniae) khi nuôi trên khay có bổ sung thức ăn tinh

Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giun đất châu phi (Eudrilus eugeniae) khi nuôi trên khay có bổ sung thức ăn tinh

Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giun đất châu phi (Eudrilus eugeniae) khi nuôi trên khay có bổ sung thức ăn tinh

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giun đất châu phi (Eudrilus eugeniae) khi nuôi trên khay có bổ sung thức ăn tinh
 • Tác giả :
 • Hán Quang Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giun đất,Nuôi giun,Sinh khối giun,Thức ăn tinh
 • Số trang :
 • tr. 323-331
Tải file tóm tắt Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giun đất châu phi (Eudrilus eugeniae) khi nuôi trên khay có bổ sung thức ăn tinh

File Tóm tắt

Online: 62
Lượt truy cập: 21,070,488
Số lượt tải: 2,042,964
})