A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

 • Nhan đề :
 • Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 • Tác giả :
 • Lê Thị Minh Châu;Đinh Văn Thành;Trương Đình Chiến;Vũ Bá Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hệ thống phân phối hàng hoá,Hội nhập
 • Số trang :
 • 108 tr. + PL
Tải file tóm tắt Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

File Tóm tắt

Online: 439
Lượt truy cập: 21,101,521
Số lượt tải: 2,043,193
})