A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Advanced computing and intelligent engineering. Volume 1

Advanced computing and intelligent engineering. Volume 1

Advanced computing and intelligent engineering. Volume 1

 • Nhan đề :
 • Advanced computing and intelligent engineering. Volume 1
 • Tác giả :
 • Bibudhendu Pati, Chhabi Rani Panigrahi
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Computing,Intelligent engineering
 • Số trang :
 • 636 tr.
Tải file tóm tắt Advanced computing and intelligent engineering. Volume 1

File Tóm tắt

Online: 92
Lượt truy cập: 21,593,086
Số lượt tải: 2,045,332
})