A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

13th EAI international conference on body area networks

13th EAI international conference on body area networks

13th EAI international conference on body area networks

 • Nhan đề :
 • 13th EAI international conference on body area networks
 • Tác giả :
 • Chika Sugimoto;Hamed Farhadi
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 469 tr.
Tải file tóm tắt 13th EAI international conference on body area networks

File Tóm tắt

Online: 103
Lượt truy cập: 21,070,488
Số lượt tải: 2,042,964
})