A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đăng nhập

Nhập tên đăng nhập là mã số thẻ trên thẻ TTHL và mật khẩu được cấp
Để đảm bảo an toàn cho các tài khoản hiện tại mật khẩu đã được hệ thống thay đổi lại theo ngày sinh của bạn đọc


Ví dụ với thẻ bạn đọc như trên sẽ có tên đăng nhập là: 18-2-5234-0301-00031, mật khẩu: 09091995
Trân trong cảm ơn!

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã bảo vệ
 
Captcha
 
Nếu gặp vấn đề về việc đăng nhập hoặc tải tài liệu điện tử tại Trung tâm xin liên hệ với
1. Điện thoại hỗ trợ 0280.6.568.979
2. Nguyễn Ngọc Trường -Email:nntruong@tnu.edu.vn  Di động: 0979804914
3.Lê Văn Nam -Email: lvnam@tnu.edu.vn    Di động: 0979804914
Bạn đọc hãy liên hệ với số điện thoại cố định trong giờ hành chính để được hỗ trợ tốt nhất. Chú ý bạn đọc không phải là sinh viên, học viên của Đại học Thái Nguyên, không có thẻ bạn đọc của Trung tâm Học liệu, có thể gửi email nêu rõ yêu cầu tài liệu vào địa chỉ yeucautailieu@Lrc-tnu.edu.vn để sử dụng dịch vụ Tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu của trung tâm (
Click Vào đây để sử dụng dịch vụ cung cấp tài liệu theo yêu cầu )
Tìm tin theo yêu cầu
Online: 89
Lượt truy cập: 21,593,086
Số lượt tải: 2,045,332
})