banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Giới thiệu sách mới

Phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X cơ sở và ứng dụng

30/08/2018

Cuốn sách trình bày nội dung nghiên cứu chủ yếu về lý thuyết XAFS dựa trên cơ sở các tài liệu kinh điển và hiện đại của lý thuyết chất rắn. Mục đích của cuốn sách là cung cấp một số cơ sở lý thuyết cơ bản của phổ XAFS đồng thời tham gia giải quyết một số vấn đề quan trọng của lý thuyết XAFS hiện đại khi có các đóng góp của hiệu ứng phi điều hòa hay tươ

Cấu trúc cuốn sách gồm có 2 phần. Phần 1 gồm chương 1,2 giới thiệu tổng quát về cơ sở lý thuyết của phổ XAFS. Phần 2 gồm chương 3,4,5 trình bày kết quả nghiên cứu về tổng quát hóa mô hình Einstein tương quan phi điều hòa, lý thuyết về phổ XAFS phi điều hòa, giải quyết mối tương quan giữa thế tương tác cặp và thế tương tác hiệu dụng có đóng góp của các nguyên tử lân cận, đồng thời sử dụng để xây dụng biểu thức biểu diễn hệ số phi điều hòa, từ đó có thể nhận được các đóng góp phi điều hòa vào biên độ và pha của phổ XAFS. Thiết lập được các biểu thức về XAFS với đóng góp phi điều hòa khi nhiệt độ tăng cao và bao chứa lý thuyết XAFS điều hòa hiện tại đối với nhiệt độ thấp như 1 số trường hợp riêng. Nghiên cứu sự phụ thuộc của 1 số đại lượng nhiệt động vào áp suất, tỉ lệ pha tạp của vật chất trong lý thuyết ảnh hưởng của nhiệt độ. Cuối cùng là so sánh sai số.

Thống kê

616331
  • Tài liệu số: 1058
  • Tổng lượt truy cập: 616331
  • Hôm nay: 130
  • Hôm qua: 1158
  • Tuần này: 4438
  • Tuần trước: 3514
  • Tháng này: 9146
  • Tháng trước: 19200
  • Đang online: 41