banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Thông tin - Thư viện[63]

Thông tin thư mục khoa học kỹ thuật Thông tin thư mục khoa học kỹ thuật
Tác giả : Nhật,Vũ Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 5/28/2012 3:00:11 PM

Giáo trình biên mục mô tả Giáo trình biên mục mô tả
Tác giả : Sơn,Vũ Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:08 PM

Communicating Research (Library and Information Science) Communicating Research (Library and Information Science)
Tác giả : Meadows,A. J.
Năm XB : 1998 |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:45 PM

Serials Cataloging Handbook: An Illustrative Guide to the Use of Aacr2R and Lc Rule Interpretations Serials Cataloging Handbook: An Illustrative Guide to the Use of Aacr2R and Lc Rule Interpretations
Tác giả : Liheng,Carol
Năm XB : 2000 |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:46 PM

Organizing Audiovisual and Electronic Resources for Access: A Cataloging Guide Organizing Audiovisual and Electronic Resources for Access: A Cataloging Guide
Tác giả : Hsieh-Yee,Ingrid
Năm XB : 2000 |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:46 PM

Web-Based Instruction: A Guide for Libraries Web-Based Instruction: A Guide for Libraries
Tác giả : ,Susan Sharpless Smith
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:45 PM

Giáo trình tổng quan khoa học thông tin và thư viện Giáo trình tổng quan khoa học thông tin và thư viện
Tác giả : Hiệp,Nguyễn Văn
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 5/24/2012 4:20:03 PM

Thư viện học đại cương Thư viện học đại cương
Tác giả : Thùy,Bùi Loan; Viết,Lê Văn
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 5/24/2012 1:51:12 PM

Nhập môn khoa học thư viện thông tin Nhập môn khoa học thư viện thông tin
Tác giả : Chương,Nguyễn Huy; Văn,Phan
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 5/24/2012 10:37:16 AM

Bộ quy tắc biên mục Anh - Mỹ rút gọn, 1988: Ấn bản Việt ngữ lần thứ nhất Bộ quy tắc biên mục Anh - Mỹ rút gọn, 1988: Ấn bản Việt ngữ lần thứ nhất
Tác giả : dịch,Lâm Vĩnh Thế; dịch,Phạm Thị Lệ Hương; Gorman,Michael
Năm XB : 2002 |

Ngày tạo: 8/7/2012 2:29:33 PM

Thống kê

616423
  • Tài liệu số: 1058
  • Tổng lượt truy cập: 616423
  • Hôm nay: 222
  • Hôm qua: 1158
  • Tuần này: 4530
  • Tuần trước: 3514
  • Tháng này: 9238
  • Tháng trước: 19200
  • Đang online: 52