banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Tâm lý - Giáo dục học[10]

English Methodology English Methodology
Tác giả : Sự,Lê Văn
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 6/17/2015 10:26:15 AM

Cha mẹ giỏi, con thông minh Cha mẹ giỏi, con thông minh
Tác giả : Shure,Myrna B.
Năm XB : 2007 |

Ngày tạo: 6/29/2015 10:56:03 AM

Truyền thông giáo dục sức khỏe Truyền thông giáo dục sức khỏe
Tác giả : Trần Ngọc Tăng ;Hữu Hồng Nguyễn
Năm XB : 2009-11 |

Ngày tạo: 9/23/2019 4:56:44 PM

Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Tác giả : đồng,Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng; tạo,Bộ GD & Đào
Năm XB : 2011 |

Ngày tạo: 8/18/2015 9:45:11 AM

Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó biến đổi khí hậu Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó biến đổi khí hậu
Tác giả : đồng,Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng; tạo,Bộ GD & Đào
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 8/18/2015 9:52:37 AM

Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu
Tác giả : đồng,Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng; tạo,Bộ GD & Đào
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 8/18/2015 9:57:00 AM

Khám phá thiên tài trong bạn Khám phá thiên tài trong bạn
Tác giả : J.Gelb,Michaek
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 6/29/2015 11:04:10 AM

Case studies of Vietnamese tertiary student's learning in Australia Case studies of Vietnamese tertiary student's learning in Australia
Tác giả : Thành,Nguyễn Cao
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 5/28/2015 8:43:27 AM

Khuyến học Khuyến học
Tác giả : (Dịch),Phạm Hữu Lợi; Yukichi,Fukuzawa
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 5/2/2015 3:47:34 PM

Phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học Sư phạm khu vực miền núi phía Bắc trong đào tạo theo học hệ tín chỉ Phát triển năng lực hoạt động xã hội cho sinh viên các trường đại học Sư phạm khu vực miền núi phía Bắc trong đào tạo theo học hệ tín chỉ
Tác giả : Hạnh,Hà Mỹ
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 11/2/2015 9:09:59 AM

Thống kê

616235
  • Tài liệu số: 1058
  • Tổng lượt truy cập: 616235
  • Hôm nay: 34
  • Hôm qua: 1158
  • Tuần này: 4342
  • Tuần trước: 3514
  • Tháng này: 9050
  • Tháng trước: 19200
  • Đang online: 44