banner dong 5banner dong 4banner dong 1
Bộ sưu tập

Bộ sưu tập : Luật[82]

Hỏi đáp pháp luật về đất đai Hỏi đáp pháp luật về đất đai
Tác giả : pháp,Bộ Tư
Năm XB : |

Ngày tạo: 8/31/2015 8:50:53 AM

Một số kiến thức pháp luật Về quyền con người, Tập 1 - Quyền dân sự và chính trị Một số kiến thức pháp luật Về quyền con người, Tập 1 - Quyền dân sự và chính trị
Tác giả : luật,Bộ tư pháp, vụ phổ biến, giáo dục pháp
Năm XB : |

Ngày tạo: 8/31/2015 8:57:47 AM

Giáo trình các cơ quan bảo vệ pháp luật Giáo trình các cơ quan bảo vệ pháp luật
Tác giả : biên),PGS.TS Luật học: Võ Khánh Vinh ( chủ
Năm XB : 2003 |

Ngày tạo: 10/20/2015 10:39:05 AM

Tội phạm hoc Tội phạm hoc
Tác giả : ),GS.TS Võ Khánh Vinh ( Chủ biên
Năm XB : 2003 |

Ngày tạo: 10/23/2015 10:47:21 AM

Bộ luật dân sự Bộ luật dân sự
Tác giả : Hội,Việt Nam (CHXHCN). Quốc
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 8/31/2015 3:56:54 PM

Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho phụ nữ Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho phụ nữ
Tác giả : (CB),Nguyễn Tất Viễn; ...,Trương Thị Phương,
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 8/31/2015 10:36:35 AM

Hỏi đáp các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội Hỏi đáp các quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
Tác giả : pháp,Bộ tư
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 8/31/2015 2:08:39 PM

Hỏi đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại Hỏi đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại
Tác giả : pháp,Bộ Tư
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 8/31/2015 8:39:50 AM

Sổ tay Phổ biến pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số Sổ tay Phổ biến pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
Tác giả : pháp,Bộ Tư
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 8/31/2015 3:25:44 PM

Luật hình sự Việt Nam ( Phần chung ) Luật hình sự Việt Nam ( Phần chung )
Tác giả : ),GS.TS Võ Khánh Vinh ( Chủ biên
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 10/23/2015 10:13:14 AM

Thống kê

616191
  • Tài liệu số: 1058
  • Tổng lượt truy cập: 616191
  • Hôm nay: 1148
  • Hôm qua: 704
  • Tuần này: 4298
  • Tuần trước: 3514
  • Tháng này: 9006
  • Tháng trước: 19200
  • Đang online: 44